gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ CAO SỨ MINH LONG JASMINE TRẮNG 20 CM
95,700 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 15cm: 55.000 VNĐ

- Kích thước 18cm: 77.000 VNĐ

- Kích thước 20cm: 95.700 VNĐ

- Kích thước 23cm: 143.000 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 15cm: 55.000 VNĐ

- Kích thước 18cm: 77.000 VNĐ

- Kích thước 20cm: 95.700 VNĐ

- Kích thước 23cm: 143.000 VNĐ


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI