gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA TRÒN ẢO GỐM SỨ MINH LONG DAISY TRẮNG 35 CM
209,000 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

Kích thước 16cm: 24.200VNĐ

Kích thước 18cm: 31.900VNĐ

Kích thước 22cm: 57.200VNĐ

Kích thước 26cm: 71.500VNĐ

Kích thước 28cm: 86.900VNĐ

Kích thước 31cm: 110.000VNĐ

Kích thước 35cm: 209.000VNĐ

Kích thước 45cm: 550.000VNĐ


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI