gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CA TRÀ HOÀNG CUNG QUỐC SẮC 0.30 L + NẮP
1,540,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:

- Ca trà 0.30 L + nắp

- Mã số: 153020068

- Bộ: Hoàng Cung

- Hoa văn: Quốc Sắc


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI