gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ ẤM TRÀ GỐM SỨ MINH LONG JASMINE TRẮNG 1.1L
561,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm gốm sứ Minh Long :

Bộ trà 1.1L Trắng 01111100003 gốm sứ Minh Long 1 gồm

- 01 bình trà 1.1L Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long 

- 06 tách 0.16L Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long  

- 06 dĩa lót tách 14cm Trắng Jasmine gốm sứ Minh Long 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI