gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ HOÀNG CUNG THIÊN HƯƠNG (1.3L)
17,600,000 VNĐ

Bộ Trà Thiên Hương 1.3L

1 Bình trà

6 Tách trà

6 Dĩa lót tách

1 Bình đường

1 Rót sữa

Bộ Trà Thiên Hương 1.3L

1 Bình trà

6 Tách trà

6 Dĩa lót tách

1 Bình đường

1 Rót sữa

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI