gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ PĂNG XÊ THẤP CHỈ VÀNG
290,400 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI