gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
PĂNG XÊ CAO THANH HẠC QUAI TRÒN 630ML
370,700 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Bộ trà bao gồm:

-   01 ấm trà 630ml

-   01 đĩa kê ấm trà

-   06 chén

-   06 đĩa kê chén


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI