gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
PĂNG XÊ CAO CÁNH DIỀU QUAI VUÔNG 630ML
379,500 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

Bộ trà bao gồm:

-   01 ấm trà 630ml

-   01 đĩa kê ấm trà

-   06 chén

-   06 đĩa kê chén

gom su bat trang, gốm sứ bát tràng, bộ ấm trà bát tràng, bo am tra bat trang, bộ trà 630ml, bộ ấm trà quai vuông

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI