gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ CÁT TƯỜNG MAY MẮN 550ML
391,600 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

 

Bộ trà bao gồm:

-   01 ấm trà 550ml

-   01 đĩa kê ấm trà

-   06 chén

-   06 đĩa kê chén


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI