gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CA TỐNG TO CÓ QUAI 0.28L
62,700 VNĐ

Tên sản phẩm: Ca tống to có quai 0.28L

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI