gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CA TỐNG TO KHÔNG QUAI 0.28L
56,100 VNĐ

Tên sản phẩm: Ca tống to không quai 0.28L

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI