gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ TI GÔN THIÊN NGỌC
709,500 VNĐ

Tên sản phẩm: Bộ trà Ti Gôn Thiên Ngọc

Chất: Liệu: Gôm sứ Bát Tràng


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI