gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ CÁT TƯỜNG CẨM XUYẾN 450ML
0 VNĐ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng

 

Bộ trà bao gồm:

-   01 ấm trà 450ml

-   01 đĩa kê ấm trà

-   06 chén

-   06 đĩa kê chén

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI