gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CA SỨ DÂN TỘC CAM ĐÂM TRÂU
85,800 VNĐ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long
 
 
Chất liệu: gốm sứ Minh Long
 

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI