gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA TRÒN GỐM SỨ MINH LONG CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG 22CM
86,900 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

Kích thước 22cm: 74.800VNĐ

Kích thước 27cm: 105.600VNĐ

Kích thước 31cm: 127.600VNĐ

Kích thước 35cm: 250.800VNĐ

 

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

Kích thước 22cm: 74.800VNĐ

Kích thước 27cm: 105.600VNĐ

Kích thước 31cm: 127.600VNĐ

Kích thước 35cm: 250.800VNĐ

 

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI