gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CHÉN ĂN CƠM VÀ DĨA LÓT GỐM SỨ MINH LONG CAMELLIA LÁ XANH
78,100 VNĐ
 
Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- 1 chén cơm 12cm

- 1 dĩa lót chén 15cm

 
Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- 1 chén cơm 12cm

- 1 dĩa lót chén 15cm

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI