gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH TRÀ + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA ANH VŨ LY'S 1.13 LÍT
292,600 VNĐ

- Thể tích: 1.13 Lít

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI