gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA VUÔNG SÂU GỐM SỨ MINH LONG LY
89,100 VNĐ

- Kích thước 20cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước 25cm: 89.100 VNĐ

- Kích thước 27.3cm: 108.900 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI