gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
KHAY CHỮ NHẬT GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA ANH VŨ LY'S 55 X 17CM
485,100 VNĐ

- Kích thước 43 x 30.5cm: 730.400 VNĐ

- Kích thước 55 x 17cm: 485.100 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI