gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
THỐ SÚP + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA ANH VŨ LY'S 0.3 LÍT
96,800 VNĐ

- Thể tích: 0.3 Lít

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI