gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ OVAL CẠN GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA ANH VŨ LY'S 20 X 15CM
49,500 VNĐ

- Kích thước 20 x 15cm: 49.500 VNĐ

- Kích thước 26 x 19cm: 96.800 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI