gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH TRÀ + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY
101,200 VNĐ

- Thể tích 0.45 Lít: 101.200 VNĐ

- Thể tích 0.65 Lít: 124.300 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI