gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA LÓT GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 17CM
22,000 VNĐ

- Kích thước 11cm: 9.900 VNĐ

- Kích thước 12cm: 9.900 VNĐ

- Kích thước 17cm: 22.000 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI