gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CHÉN ĂN CƠM GỐM SỨ MINH LONG LY
13,200 VNĐ

- Kích thước: 11.2cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI