gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CHÉN CHẤM GỐM SỨ MINH LONG DAISY LY
9,900 VNĐ

- Kích thước: 9cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI