gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA TRÒN ẢO GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 26CM
47,300 VNĐ

- Kích thước 16cm: 15.400 VNĐ

- Kích thước 18cm: 20.900 VNĐ

- Kích thước 22cm: 36.300 VNĐ

- Kích thước 26cm: 47.300 VNĐ

- Kích thước 28cm: 53.900 VNĐ

- Kích thước 31cm: 69.300 VNĐ

- Kích thước 35cm: 149.600 VNĐ

- Kích thước 45cm: 438.900 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI