gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA OVAL ẢO GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 21CM
48,400 VNĐ

- Kích thước 21cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước: 25cm: 64.900 VNĐ

- Kích thước: 28cm: 78.100 VNĐ

- Kích thước 32cm: 88.000 VNĐ

- Kích thước 37cm: 149.600 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI