gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
KHAY CHỮ NHẬT GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 50 X 21CM
444,400 VNĐ

- Kích thước: 50 x 21cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI