gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
KHAY VUÔNG GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 42XM
557,700 VNĐ

- Kích thước: 42cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI