gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
THỐ + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 0.33 LÍT
57,200 VNĐ

- Thể tích 0.33 Lít: 57.200 VNĐ

- Thể tích 0.52 Lít: 86.900 VNĐ

- Thể tích 0.88 Lít: 108.900 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI