gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ TRUNG GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA DAISY LY'S 15CM
34,100 VNĐ

- Kích thước 15cm: 34.100 VNĐ

- Kích thước 18cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 58.300 VNĐ

- Kích thước 23cm: 93.500 VNĐ

- Kích thước 26cm: 138.600 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI