gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH TRÀ VÒI LÊN + NẮP GỐM SỨ MINH LONG LY
90,200 VNĐ

- Thể tích 0.7 Lít: 90.200 VNĐ

- Thể tích 1.1 Lít: 161.700 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI