gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÁCH KHÔNG QUAI GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 0.16 LÍT
18,700 VNĐ

- Thể tích: 0.16 Lít

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI