gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA LÓT CHÉN CƠM GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 15CM
12,100 VNĐ

- Kích thước: 15cm

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI