gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA TRÒN GỐM SỨ MINH LONG LY
44,000 VNĐ

- Kích thước 15cm: 15.400 VNĐ

- Kích thước 18cm: 20.900 VNĐ

- Kích thước 20cm: 27.500 VNĐ

- Kích thước 22cm: 36.300 VNĐ

- Kích thước 25cm: 44.000 VNĐ

- Kích thước 28cm: 53.900 VNĐ

- Kích thước 31cm: 69.300 VNĐ

- Kích thước 35cm: 149.600 VNĐ

- KÍch thước 45cm: 438.900 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
Có 1 nhận xét về sản phẩm này
Dia oval nay mua 5 cai co giao hang ko
Thanh
13:49:43 30-10-2017
Trả lời
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI