gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ THẤP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 15CM
28,600 VNĐ

- Kích thước 15cm: 28.600 VNĐ

- Kích thước 18cm: 37.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 52.800 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI