gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ CAO GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 15CM
34,100 VNĐ

- Kích thước 15cm: 34.100 VNĐ

- Kích thước 18cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 58.300 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI