gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TÔ VUÔNG THẤP GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S 14CM
25,300 VNĐ

- Kích thước 14cm: 25.300 VNĐ

- Kích thước 18cm: 39.600 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI