gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
HỦ GIA VỊ GỐM SỨ MINH LONG LY'S HORECA JASMINE LY'S (CÓ IN CHỮ)
22,000 VNĐ
NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI