gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ BÀN ĂN GỐM SỨ MINH LONG JASMINE TÍCH TUYẾT THẢO 9SP
563,800 VNĐ
Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Jasmine Tích Tuyết Thảo 9SP
 
6 Chén cơm 11cm Tích Tuyết Thảo 031106314
 
1 Dĩa súp 23cm Tích Tuyết Thảo 042315314
 
1 Dĩa tròn 25cm Tích Tuyết Thảo 042513314
 
1 Tô 20cm Tích Tuyết Thảo 072005314
NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI