gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
DĨA TRÒN GỐM SỨ MINH LONG JASMINE VINH QUY NHẠT 25 CM
104,500 VNĐ

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 18cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 68.200 VNĐ

- Kích thước 22cm: 85.800 VNĐ

- Kích thước 25cm: 104.500 VNĐ

- Kích thước 28cm: 129.800 VNĐ

- Kích thước 31cm: 156.200 VNĐ

- Kích thước 35cm: 300.300 VNĐ

 

Chất liệu: gốm sứ Minh Long

- Kích thước 18cm: 48.400 VNĐ

- Kích thước 20cm: 68.200 VNĐ

- Kích thước 22cm: 85.800 VNĐ

- Kích thước 25cm: 104.500 VNĐ

- Kích thước 28cm: 129.800 VNĐ

- Kích thước 31cm: 156.200 VNĐ

- Kích thước 35cm: 300.300 VNĐ

 

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI