gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
CHÉN CƠM MẪU ĐƠN THANH TRÚC 11.5CM
44,000 VNĐ

NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI