gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ MẪU ĐƠN VIỀN CHỈ VÀNG 0.3L
528,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

  - 01 bình trà :  0.3L 
  - 06 chung :  0.05L 
  - 01 khay trà : 23 cm 

 


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI