gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BỘ TRÀ 0.7L SEN IFP VIỀN CHỈ VÀNG
946,000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm:

1 Bình trà: 0.7L

6 chung:    0.1L

6 dĩa lót tách trà : 13 cm


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI