gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH HOA ĐÀO GỐM SỨ MINH LONG
1,078,000 VNĐ
NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
Có 1 nhận xét về sản phẩm này
Qua hình ảnh thì sản phẩm tương đối đẹp. Tuy nhiên thông tin về sốđo kích cỡ, độ dày mỏng chưa có
Đình Thi
19:39:22 11-12-2018
Trả lời
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI