gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG 30CM HỒN VIỆT
2,970,000 VNĐ

Xuất sứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Hồn Việt

Xuất sứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Hồn Việt


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI