gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH HOA ĐÀO COBALT GỐM SỨ MINH LONG
1,023,000 VNĐ

Xuất xứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Cobalt

Xuất xứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Cobalt


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI