gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÌNH HOA MAI COBALT GỐM SỨ MINH LONG
935,000 VNĐ

Xuất sứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Cobalt

Xuất sứ: gốm sứ Minh Long

Hoa văn: Cobalt


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI