gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
BÔ BÀN ĂN GỐM SỨ MINH LONG SAGO HOA HỒNG ĐEN KHẮC NỔI 32SP
3,729,000 VNĐ

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:
- Chén chấm 9cm: 6 cái
- Chén cơm 11.5cm: 6 cái
- Dĩa súp 23cm: 2 cái
- Dĩa tròn 20cm: 2 cái
- Dĩa tròn 27cm: 1 cái
- Dĩa lót chén 15cm: 6 cái
- Tô cao 20cm: 1 cái
- Muỗng: 6 cái

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:


- Chén chấm 9cm: 6 cái
- Chén cơm 11.5cm: 6 cái
- Dĩa súp 23cm: 2 cái
- Dĩa tròn 20cm: 2 cái
- Dĩa tròn 27cm: 1 cái
- Dĩa lót chén 15cm: 6 cái
- Tô cao 20cm: 1 cái
- Muỗng: 6 cái

 

bo-ban-an-sago-hoa-hong-den-khac-noi-32SP


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI