gốm sứ minh long, gom su minh long
gốm sứ minh long, gom su minh long
TƯỢNG CHÓ BẮC KINH TRẮNG (QUÀ TẶNG TẾT)
5,500,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Tượng chó Bắc Kinh trắng cỡ 1

- Mã sản phẩm: 00342917

- Giá 5.500.000 VND

Tượng chó Bắc Kinh trắng cỡ 2

- Mã sản phẩm: 00342518

- Giá 3.300.000 VND

Thông tin sản phẩm

Tượng chó Bắc Kinh trắng cỡ 1

- Mã sản phẩm: 00342917

- Giá 5.500.000 VND

Tượng chó Bắc Kinh trắng cỡ 2

- Mã sản phẩm: 00342518

- Giá 3.300.000 VND

 

 

tuong-cho-bac-kinh-trang-gom-su-minh-long


NHẬN XÉT VỀ SẢN PHẨM NÀY
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI